ManbetX官网
您当前的位置: 首页
> ManbetX体育 > ManbetX官网
ManbetX官网
<datastore> <nextgroup><![CDATA[<a href="/module/jslib/jquery/jpage/dataproxy.jsp?page=1&appid=1&appid=1&webid=61&path='/'&columnid=37705&unitid=32076&webname='济南市教育教学研究院'&permissiontype=0"></a>]]></nextgroup> <recordset> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2018/1/5/art_37705_976739.html" target="_blank">济南市学习力项目中期成果交流研讨会通知</a></td> <td class="date">18-01-05</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/12/28/art_37705_971367.html" target="_blank">2018年元旦期间公务用车封存情况公示</a></td> <td class="date">17-12-28</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/12/15/art_37705_951141.html" target="_blank">关于召开济南市教育学会第五届会员代表大会的通知</a></td> <td class="date">17-12-15</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/12/14/art_37705_949821.html" target="_blank">济南市教育局关于部分学校(单位)引进优秀毕业生的公告</a></td> <td class="date">17-12-14</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/12/5/art_37705_937979.html" target="_blank">关于做好济南市教育学会第五届会员代表大会筹备工作的通知</a></td> <td class="date">17-12-05</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/11/27/art_37705_931089.html" target="_blank">关于举办济南市初中教学特色学校展示表彰活动的通知</a></td> <td class="date">17-11-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/11/27/art_37705_930845.html" target="_blank">关于召开全市2017年中小学教育质量综合评价(小学段)工作协调会的通知</a></td> <td class="date">17-11-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/11/27/art_37705_930644.html" target="_blank">济南市2017年中小学教育质量综合评价(小学段)实施方案</a></td> <td class="date">17-11-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/11/1/art_37705_871205.html" target="_blank">关于转发山东省教育科学研究院“关于开展开展“全民阅读”建设“书香校园”暨弘扬中华传统文化,...</a></td> <td class="date">17-11-01</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/10/27/art_37705_860813.html" target="_blank">关于举办2017年全市教研和教学管理人员培训班的补充通知</a></td> <td class="date">17-10-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/10/27/art_37705_860812.html" target="_blank">济南市教育学会转发《中国教育学会关于举办第三十次学术年会的通知》的通知</a></td> <td class="date">17-10-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/10/25/art_37705_854222.html" target="_blank">济南市教育学会转发山东省教育学会《关于学科核心素养背景下的课堂教学模式研讨会通知》的通知</a></td> <td class="date">17-10-25</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/10/24/art_37705_853443.html" target="_blank">济南市教育学会转发《关于推荐山东省教育学会学生发展指导中心理事单位及会员的通知》的通知</a></td> <td class="date">17-10-24</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/10/13/art_37705_845169.html" target="_blank">关于举办2017年全市教研和教学管理人员培训班的通知</a></td> <td class="date">17-10-13</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/30/art_37705_839523.html" target="_blank">关于转发山东省教育科学研究院“关于开展全省基础教育综合改革网络调研的通知”的通知</a></td> <td class="date">17-09-30</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/29/art_37705_838840.html" target="_blank">济南市教育学会转发《关于济南市第32次社会科学优秀成果奖评选的通知》的通知</a></td> <td class="date">17-09-29</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/29/art_37705_838739.html" target="_blank">济南市教育学会转发《关于青年教师专业成长近期几项工作的函》的通知</a></td> <td class="date">17-09-29</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/19/art_37705_828745.html" target="_blank">济教研院函[2017]5号关于组织2017-2019年度济南市园本教研示范幼儿园创建活动的...</a></td> <td class="date">17-09-19</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/19/art_37705_828744.html" target="_blank">济教研院[2017]22号关于印发《关于深化教研品牌建设开展园本教研示范幼儿园创建工作的意...</a></td> <td class="date">17-09-19</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/7/art_37705_821079.html" target="_blank">2017年济南市教育教学研究院引进优秀教科研人员拟聘用人员名单公示</a></td> <td class="date">17-09-07</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/4/art_37705_818339.html" target="_blank">关于做好2017年度济南市中小学学生课业负担监测的通知</a></td> <td class="date">17-09-04</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/9/1/art_37705_816530.html" target="_blank">济南市教育教学研究院关于引进优秀教科研人员体检的公告</a></td> <td class="date">17-09-01</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/8/31/art_37705_815927.html" target="_blank">济南市教育教学研究院关于引进优秀教科研人员进入考察体检范围人选名单的公告</a></td> <td class="date">17-08-31</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/8/28/art_37705_813483.html" target="_blank">济南市教育教学研究院关于引进优秀教科研人员资格审查、领取面试通知单等事项的公告</a></td> <td class="date">17-08-28</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/8/14/art_37705_805239.html" target="_blank">济南市教育教学研究院关于2017年引进优秀教科研人员的公告</a></td> <td class="date">17-08-14</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/7/12/art_37705_788564.html" target="_blank">关于公布济南市2017年“一师一优课,一课一名师”入选学科资源库课例的通知</a></td> <td class="date">17-07-12</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/7/12/art_37705_788563.html" target="_blank">关于公布我院有偿补课监督举报电话和邮箱的公告</a></td> <td class="date">17-07-12</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/6/28/art_37705_788562.html" target="_blank">关于济南市2017年“一师一优课,一课一名师”入选学科资源库课例公示的通知</a></td> <td class="date">17-06-28</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/6/23/art_37705_788561.html" target="_blank">关于公布济南市2017年“一师一优课、一课一名师”活动市级优课的通知</a></td> <td class="date">17-06-23</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/5/31/art_37705_788560.html" target="_blank">济南市教育教学研究院第一届教研论坛人选征集推荐通知</a></td> <td class="date">17-05-31</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/5/19/art_37705_788559.html" target="_blank">济南市教育学会转发《关于举办中小学幼儿园青年教师教学素养比赛的通知》的通知</a></td> <td class="date">17-05-19</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/5/17/art_37705_788558.html" target="_blank">济南市关于参加教育部2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知</a></td> <td class="date">17-05-17</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/5/15/art_37705_788557.html" target="_blank">济南市小学生《实践英语 传播文明》汇报展演活动通知</a></td> <td class="date">17-05-15</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/5/9/art_37705_788556.html" target="_blank">济南市教育学会转发《中国教育学会关于开展2017年度“十三五”教育科研规划课题申报工作的通...</a></td> <td class="date">17-05-09</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/4/27/art_37705_788555.html" target="_blank">济教研院[2017]8号2017年济南市中等职业学校专业技能抽测方案</a></td> <td class="date">17-04-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/4/14/art_37705_788554.html" target="_blank">关于济南市中等职业学校申报2017年市级精品资源共享课程建设项目的通知</a></td> <td class="date">17-04-14</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/4/13/art_37705_788553.html" target="_blank">关于2016-2017学年“一师一优课”市级优课报送事项的说明</a></td> <td class="date">17-04-13</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/4/11/art_37705_788552.html" target="_blank">关于转发全国基础教育评价改革高峰论坛的通知</a></td> <td class="date">17-04-11</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/3/27/art_37705_788551.html" target="_blank">济教研院函[2017]1号关于组织2017-2019年度济南市学科教研示范学校创建活动的通...</a></td> <td class="date">17-03-27</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/3/24/art_37705_788550.html" target="_blank">济教研院[2017]6号关于印发《关于深化教研品牌建设开展学科教研示范学校创建工作的意见》...</a></td> <td class="date">17-03-24</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/3/7/art_37705_788549.html" target="_blank">“小学生学习兴趣培养策略研究”现场会通知(济南市“学习力”课题研究系列活动之二)</a></td> <td class="date">17-03-07</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/3/3/art_37705_788548.html" target="_blank">关于开展全市教科研工作和学科教学现状调研工作的通知</a></td> <td class="date">17-03-03</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/2/10/art_37705_788547.html" target="_blank">关于召开2017年全市教研和教育信息化工作视频会议的通知</a></td> <td class="date">17-02-10</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2017/1/6/art_37705_788546.html" target="_blank">关于公示济南市教育教学研究专家库人选的通知</a></td> <td class="date">17-01-06</td> </tr></table>]]></record> <record><![CDATA[ <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="art_icon" style="text-align: center; width: 21px; height: 25px;"><img src='/picture/0/1611221619343531088.jpg' align='absmiddle' border='0'></td> <td class="art_tit"><a href="/art/2016/12/26/art_37705_788545.html" target="_blank">关于发布推广2016年度全市优秀教育教学品牌成果的通知</a></td> <td class="date">16-12-26</td> </tr></table>]]></record> </recordset> </datastore>
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统